Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
PO - PÁ | 8:00 - 16:00
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Dopravu máte ZDARMA

Potřebujete poradit?

Propozice pochodu

I. Pořadatel

SOG Adventure z.s.

Liptál 479, Liptál 756 31
IČ: 17337429

Číslo účtu : 250971651/0600 Moneta Bank

webové stránky: www.sog-adventure.cz/sog-pochod

Kontakt na organizátora:

 • Michael Večerka
 • e-mail: info@sog-adventure.cz
 • mobil: +420 778 001 790

II. Základní organizační údaje

Místo startu:
Česká republika, Liptál – ukaž na mapě

Parkování:
Česká republika, Liptál – ukaž na mapě

Datum SOG pochodu:

 • 15. června 2024 

Prezentace:

 • 15. června 2024 | 06:30 - 10:00 hod. v místě startu

Start a cíl:

 • Průběžný start SOG pochodu v době od 7:00 do 10:00 hod. Čas startu může být (s ohledem na případnou epidemiologickou situaci v ČR) upřesněn v rámci organizačního pokynu účastníkům, který pořadatelé rozešlou účastníkům nejpozději 10.6.2024.
 • Při prezentaci bude účastníkům po ověření totožnosti vydána startovní karta a mapa trasy. Startovní karta je vydána účastníkovi s jeho startovním (registračním) číslem. Při její ztrátě či takovém poškození, kdy nebude možné identifikovat startovní číslo účastníka a záznamy o průchodu kontrolními body, nemá účastník nárok na vydání ocenění.
 • Pro účastníky SOG pohodu bude dne 15.6.2024 v 17:00 hod. cíl uzavřen. Po tomto čase již pořadatel nevydá účastníkům ocenění.

III. Účastník

 • Za účastníka je považovaná registrovaná osoba, která se vydává chůzí, během nebo za pomoci kompenzační pomůcky na trasu se zaplaceným startovným a vydanou startovní kartou.
 • Účastníkem je i osoba, které bylo pořadateli uděleno čestné startovné.
 • Doporučujeme, aby každý účastník měl u sebe svůj mobilní telefon, jehož telefonní číslo uvedl v registračním formuláři.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat mimo jiné příslušné Usnesení vlády ČR související s epidemiologickou situací v ČR (ochrana dýchacích cest, nutnost dodržování rozestupů, …), dále lesní zákon 289/1995 Sb., § 20, kdy se nesmí: Rušit klid a ticho, narušovat půdní kryt, vyzvedávat semenáčky lesních stromů a keřů, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace a doprava, kouřit, rozdělávat a udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, znečišťovat les odpady a odpadky atd.
 • Účastník startuje výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Účastník má povinnost držet se vyznačené trasy, nezkracovat si cestu, nepoškozovat značení tras a být ohleduplný vůči jiným účastníkům pochodu.
 • Účastník bude respektovat pořadatelem případně daný čas startu, který s ohledem na příslušné Usnesení vlády ČR související s epidemiologickou situací v ČR stanoví pořadatel každému účastníkovi a dbát pokynů pořadatelů.
 • Účastník bude respektovat pořadatelem případně daný čas startu, který s ohledem na příslušné Usnesení vlády ČR související s epidemiologickou situací v ČR stanoví pořadatel každému účastníkovi a dbát pokynů pořadatelů.
 • Pořadatel se zavazuje poskytnout nebo zajistit účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky.
 • Počet účastníků je omezen na 600 registrovaných osob SOG Pochodu.
 • Účastník může být doprovázen osobou (osobami). Tento doprovod nemá nárok na získání ocenění a služby pořadatele. Doprovod se vydává na trasu s účastníkem výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Účastník může být rovněž doprovázen psy, za které je plně zodpovědný (doporučeno je mít s sebou očkovací průkaz psa).

IV. Druhy registrace 

Řádná registrace SOG pochodu se provádí přes registrační formulář v termínu od 1.9.2023 do 30.5.2024, odkaz na registrační formulář je ZDE.

 • Po ukončení řádné registrace může organizátor vyhlásit na webu SOG pochodu mimořádnou registraci a registraci na místě do naplnění startovní listiny (počet 600 registrovaných účastníků).
 • Podmínky registrace jsou součástí společných Propozic SOG pochodu. Odesláním své registrace vyjadřuje osoba svůj souhlas s Podmínkami registrace a Propozicemi pochodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace bez uvedení důvodu.

V. Kontrolní body (CP) 

 • Na trasách budou rozmístěny kontrolní body (CP). Ty jsou označeny i na pochodových mapách včetně GPS souřadnic.
 • Pro každého účastníka bude při prezentaci připravena vytištěná barevná mapa.
 • Účastník na každém CP předloží označenému pořadateli svou startovní kartu k provedení záznamu o průchodu CP.
 • Časy otevření CP budou zveřejněny společně s mapou pochodu nejpozději k 1.6.2024 na webu pochodu.

VI. Trasy pochodů a jejich popis

 • Trasa 10+ km – v odkazu Mapa s trasami pochodu
 • Doporučená trasa vhodná pro dětské účastníky s doprovodem.
 • Účastník na této trase získá při splnění podmínek propozic a dle druhu registrace ocenění (pamětní odznak).
 • Nezletilí účastníci musí mít doprovod osoby starší 18 let.
 • Trasa 22+ km – v odkazu Mapa s trasami pochodu
 • Doporučená trasa je vhodná pro dětské účastníky s doprovodem. Trasa není vhodná pro hendikepované účastníky a pro rodiny s kočárky.
 • Účastník na této trase získá při splnění podmínek propozic a dle druhu registrace ocenění (pamětní odznak).
 • Nezletilí účastníci musí mít doprovod osoby starší 18 let.

VII. Startovné dle druhu registrace

Řádná registrace:

 • 700,- Kč – zaregistrované od 1.9.2023 do 30.4.2024 (do 24:00 hod.)
 • 800,- Kč – zaregistrované od 1.5.2023 do 31.5.2024 (do 24:00 hod.)
 • Účastník se zavazuje uhradit startovné v plné výši a na vlastní náklady do 10 kalendářních dnů od přidělení startovního čísla organizátorem na uvedený bankovní účet.
 • Startovné lze uhradit pouze v CZK.
 • Detaily o platbě startovného a storno poplatku jsou uvedeny v podmínkách registrace.

VIII. Strava pro účastníky SOG pochodu

 • Registrovaný účastník má ve svém startovném zahrnutou stravu ve formě balíčku s malým občerstvením a teplou stravu.
 • Na SOG pochod bude pro registrované účastníky připravena jako teplá strava guláš s chlebem.
 • Pro doprovod účastníka bude možnost zakoupit teplou stravu na místě – párky, klobásky s pečivem.

IX. Ocenění účastníků SOG pochodu

Účastník s řádnou registrací:

 • V cíli pochodu obdrží účastník, který dodržel podmínky Propozic, číslovaný pamětní odznak na stuze a stužky na zápich a zásun do nosiče stužek v krabičce. K pamětnímu odznaku obdrží oceněný účastník certifikát s uvedením čísla pamětního odznaku na své jméno.
 • Registrovaný účastník, který se z jakéhokoliv důvodu nedostaví na start, nemá nárok na vrácení startovného a vydání ocenění.

Zvláštní ustanovení pro zhoršenou epidemiologickou situaci v ČR:

 • Zahraniční registrovaný účastník s uhrazeným startovným má právo se do 20.5.2024 omluvit e-mailem z účasti na pochodu. S ohledem na epidemiologickou situací v ČR, bude takovému účastníkovi ocenění zasláno na udanou adresu.
 • Účastník s uhrazeným startovným, který v den pochodu (1.6.2024) bude plnit služební povinnost související s nemocí Covid-19 (nebo jinou nakažlivou nemocí, pro kterou jsou vyhlášeny mimořádné opatření vládou ČR), má právo se do 1.6.2024 omluvit e-mailem z účastni na pochodě. S ohledem na epidemiologickou situací v ČR, bude takovému účastníkovi ocenění zasláno na udanou adresu.

IX. Diskvalifikace účastníka 

 • Označený pořadatel pochodu má oprávnění kontrolovat a diskvalifikovat účastníka pochodu při porušení Propozic pochodu, při porušení obecně závazné právní normy, zvláště pak Lesního zákona. Diskvalifikace se provede záznamem do startovní karty a telefonickým oznámením organizátorovi pochodu.
 • Diskvalifikovaný účastník je oprávněn vznést protest proti diskvalifikaci organizátorovi pochodu do 120 minut od své diskvalifikace a to osobně v kanceláři pochodu. Diskvalifikovaný účastník uhradí jistinu ve výši 200,- Kč. Protest musí mít písemnou podobu a bude sepsán v českém jazyce. Současně účastník předkládá doklad o úhradě jistiny v kanceláři pochodu.
  Protest bude obsahovat věrný popis skutečnosti z pohledu účastníka, který byl diskvalifikován.
 • Organizátor společně s dalšími dvěma členy organizačního týmu je povinen bez zbytečných průtahů rozhodnout o oprávněnosti protestu. Pokud organizátor rozhodne, že protest je oprávněný, bude jistina vrácena a diskvalifikace zrušena. Účastník může IPA pochod dokončit a získat ocenění při splnění podmínek Propozic. V opačném případě jistina propadá pořadateli. Proti rozhodnutí organizátora není odvolání.

X. Zrušení pochodu 

 • Uhrazené startovné v plné výši bude registrovanému účastníkovi vráceno pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem z jeho rozhodnutí (bez zásahu tzv. vyšší moci).
 • Dojde-li ke zrušení pochodu vlivem tzv. vyšší moci (válka, krizový stav, povodeň, kalamita v lesních úsecích, kudy vede trasa pochodu, epidemie, rozhodnutím orgánu státní moci, apod.) nevzniká účastníkovi nárok na vydání ocenění do vlastních rukou bez podmínky absolvovat pochod. Již vyrobené ocenění pochodu může být rozhodnutím pořadatele a po předchozí domluvě zasláno zaregistrovaným účastníkům poštou na náklady pořadatele (dle aktuálního ceníku České pošty a.s.).

XI. Ostatní 

 • Název SOG POCHOD (v anglickém překladu SOG MARCH), dále Propozice, Podmínky registrace, registrační formuláře, plakát pochodu, podoba a barva ocenění, loga SOG pochodu a informace uvedené na webu www.sog-adventure.cz jsou předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) náležícího pořadateli.
 • Propagace a služby jiného právnického či fyzického subjektu v průběhu SOG pochodu je možná pouze se souhlasem organizátora.
 • Výjimky z těchto propozic je oprávněn udělit organizátor.

Novinky z našeho blogu

Nákup vybavení pro taktickou první pomoc
28.06.2023 První pomoc
Nákup vybavení pro taktickou první pomoc
Pro naše členy jsme nakoupili pět setů na tréninky a semináře taktické první pomoci TECC. Nákup vybavení byl spolufinancován z prostředků obce Liptál. číst celé
Seminář | Taktické první pomoci
25.01.2023 První pomoc
Seminář | Taktické první pomoci
Realizovali jsme individuální seminář pro policisty a vojáky ve Frýdku Místku. číst celé
Účast na kurzu NAEMT TECC Provider
18.12.2022 První pomoc
Účast na kurzu NAEMT TECC Provider
V listopadu 2022 se jeden z našich instruktorů účastnil kurzu NAEMT TECC Provider v Elite Training Center Lhenice. číst celé
IFAK (Individual first aid)
26.10.2022 První pomoc
IFAK (Individual first aid)
Taktická lékárnička jednotlivce číst celé
SOG Newsletter
Vytváříme pro své členy a zájemce různé návody, recenze a zajímavosti v oblasti první pomoci, lanových technik, obranné střelby a sebeobrany. Rádi se podělíme o novinky i s Vámi, stačí se přihlásit k odběru SOG Newsletteru. Neposíláme žádný spam, pouze zajímavosti max. 2x měsíčně. Můžete se kdykoli odhlásit.
SOG Shop
SOG Adventure Klub
Sledujte nás
Kontakty
SOG Adventure.cz
PO - PÁ | 8:00 - 16:00
Copyright (c) 2022 - 2023 SOG Adventure z.s. - Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz