Stránky v rekonstrukci, připravujeme pro Vás nový web.
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
PO - PÁ | 8:00 - 16:00

Potřebujete poradit?

Půjčovna

PŮJČOVNA VYBAVENÍ  |  Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení outdoorového vybavení vzniká vygenerováním daňového dokladu (faktury) a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Objednávka

Objednávku je možné učinit přes internetovou objednávku na stránkách www.sog-adventure.cz/pujcovna/ nebo telefonicky na tel.: 778 001 790.

Po zadání do systému je objednávka zpracována a pokud je vybavení k dispozici, je schválena a objednané položky jsou závazně rezervovány.  

Uzavření smlouvy 

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník:

 • byl straší 18-ti let
 • předložil platný doklad určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz nebo pas).
 • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše je stanovena v popisu jednotlivých produktů v sekci půjčovna
 • Technický stav půjčovaného materiálu je při předání v perfektním stavu, na požádání nájemce může být vybavení znovu zkontrolováno.
 • Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro činnost, pro kterou je materiál určen, v souladu s dodržováním bezpečnosti a používáním ochranných pomůcek.

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v detailu jednotlivých produktů.  Uvedená cena je za jeden den pronájmu.

Doba pronájmu

 • Minimální doba pronájmu je dva dny. Z celkového počtu dnů Vám bude jeden den odečet na tzv. převzetí a vrácení vybavení.

Povinnosti zákazníka

 • Lhůta pronájmu je uvedena na smlouvě o zapůjčení materiálu a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje zapůjčený materiál déle, je povinen smlouvu o zapůjčení prodloužit (i telefonicky). Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě.
 • V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou buď ve výši opravy nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu (nájemce hradí náklady na pořízení nového materiálu). Náklady spojené s opravou mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení materiálu, pokud je lze ihned stanovit nebo zálohově.
 • V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného materiálu (nájemce hradí náklady na pořízení nového materiálu). Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli.
 • Veškeré vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené.
 • Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stavu, v jakém bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno 150 Kč za každé znečištěné vybavení.

Storno podmínky

 • Storno rezervace musí být pronajímateli oznámeno emailem nebo telefonicky.
 • Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

Závěrečná ustanovení

 • Zapůjčené vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna sog-adventure.cz nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
 • Pronajímatel je oprávněn kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.
 • Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.
 • Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Platné od 1. 8. 2022

 

Cena:
SOG Newsletter
Vytváříme pro své členy a zájemce různé návody, recenze a zajímavosti v oblasti první pomoci, lanových technik, obranné střelby a sebeobrany. Rádi se podělíme o novinky i s Vámi, stačí se přihlásit k odběru SOG Newsletteru. Neposíláme žádný spam, pouze zajímavosti max. 2x měsíčně. Můžete se kdykoli odhlásit.
Eshop a půjčovna
O nás
Sledujte nás
Kontakty
SOG Adventure.cz
PO - PÁ | 8:00 - 16:00
Copyright (c) 2022 SOG Adventure z.s. - Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz